Bunndekkroser

Bundekkroser har en utbredt voksemåte. De er vanligvis ca 0,5m høye, noen høyere eller lavere. De fleste har små og mange roser og er ofte svært riktblomstrende. Egner seg godt i skråninger, krukker og bed, og gjerne som kantplanting på mur. Vi sender bunndekkroser i posten som barrotplanter om våren.